neurovegetatieve-massage bij- en nascholing van 3 dagen

Bindweefselmassage

Theorie en achtergronden van de bindweefselmassage. De student krijgt een goed inzicht in de segmentale samenhang en is in staat zelfstandig een behandeling met bindweefselmassage uit te voeren. De handgrepen moeten moeiteloos toegepast kunnen worden. In dit leerjaar leert men de specifieke reflexgebieden kennen en behandelen. Een behandelplan opstellen en behandelbare en haalbare doelen stellen. Aan het einde van dit leerjaar heeft de cursist voldoende inzicht om een behandeling te kunnen uitvoeren.

Praktijk  

 • Tasten, huidtechniek, het huidrollen, diepe techniek.
 • Fascie-techniek en ontstoringshandgrepen op de rug.
 • Bindweefselmassage aan de extremiteiten, hoofd en buik.

Theorie         

 • Theorie van het centrale en vegetatieve zenuwstelsel
 • Leren van de reflexgebieden.
 • Segmentale samenhang.
 • Integratie van de theorie in de praktijk.
 • Het kennen van de indicaties en de contra-indicaties

Kennis van de reflexzones bij bindweefselmassage 

Algemeen leerdoel

De student kan verbanden leggen tussen de verschillende reflexzones:

 • De huidzones
 • De spierzones
 • De zones van het periost

De student kan de reflexzones tasten en interpreteren zo dat de student de spanning kan waarnemen van de houd.

De student leert de volgende zones:

 • Fysieke zones
 • De functionele zones
 • De emotionele zones
 • De ik-zones.

Bindweefselmassage

Theorie en achtergronden van de bindweefselmassage. De student krijgt een goed inzicht in de segmentale samenhang en is in staat zelfstandig een behandeling met bindweefselmassage uit te voeren. De handgrepen moeten moeiteloos toegepast kunnen worden. In dit leerjaar leert men de specifieke reflexgebieden kennen en behandelen. Een behandelplan opstellen en behandelbare en haalbare doelen stellen. Aan het einde van dit leerjaar heeft de cursist voldoende inzicht om een behandeling te kunnen uitvoeren.

Praktijk  

 • Tasten, huidtechniek, het huidrollen, diepe techniek.
 • Fascie-techniek en ontstoringshandgrepen op de rug.
 • Bindweefselmassage aan de extremiteiten, hoofd en buik.

Theorie         

 • Theorie van het centrale en vegetatieve zenuwstelsel
 • Leren van de reflexgebieden.
 • Segmentale samenhang.
 • Integratie van de theorie in de praktijk.
 • Het kennen van de indicaties en de contra-indicaties

Kennis van de reflexzones bij bindweefselmassage 

Algemeen leerdoel

De student kan verbanden leggen tussen de verschillende reflexzones:

 • De huidzones
 • De spierzones
 • De zones van het periost

De student kan de reflexzones tasten en interpreteren zo dat de student de spanning kan waarnemen van de houd.

De student leert de volgende zones:

 • Fysieke zones
 • De functionele zones
 • De emotionele zones
 • De ik-zones.

Bindweefselmassage

Theorie en achtergronden van de bindweefselmassage. De student krijgt een goed inzicht in de segmentale samenhang en is in staat zelfstandig een behandeling met bindweefselmassage uit te voeren. De handgrepen moeten moeiteloos toegepast kunnen worden. In dit leerjaar leert men de specifieke reflexgebieden kennen en behandelen. Een behandelplan opstellen en behandelbare en haalbare doelen stellen. Aan het einde van dit leerjaar heeft de cursist voldoende inzicht om een behandeling te kunnen uitvoeren.

Praktijk  

 • Tasten, huidtechniek, het huidrollen, diepe techniek.
 • Fascie-techniek en ontstoringshandgrepen op de rug.
 • Bindweefselmassage aan de extremiteiten, hoofd en buik.

Theorie         

 • Theorie van het centrale en vegetatieve zenuwstelsel
 • Leren van de reflexgebieden.
 • Segmentale samenhang.
 • Integratie van de theorie in de praktijk.
 • Het kennen van de indicaties en de contra-indicaties

Kennis van de reflexzones bij bindweefselmassage 

Algemeen leerdoel

De student kan verbanden leggen tussen de verschillende reflexzones:

 • De huidzones
 • De spierzones
 • De zones van het periost

De student kan de reflexzones tasten en interpreteren zo dat de student de spanning kan waarnemen van de houd.

De student leert de volgende zones:

 • Fysieke zones
 • De functionele zones
 • De emotionele zones
 • De ik-zones.